Vastuullista hevostelua osa 4: Tyytyväinen työntekijä on yrityksen valttikortti

Monenlaiset koneet ja laitteet helpottavat työntekijöiden arkea meillä päivittäin. Teknologiaa ja automatisoituja ratkaisuja hyödynnetään hevosalalla toistaiseksi vielä vähän, mutta perinteisten menetelmien tilalle tulee kyllä koko ajan uusia ratkaisuja.

Meillä on käytössä pihatossa ruokinta-automaatit, joista voit lukea lisää postaussarjan osasta 2. Ruokinta-automaatit paitsi säästävät työaikaa, myös lisäävät hevosten hyvinvointia.

Avant -pienkone on kätevä apuväline ja säästää työntekijöiden selkää. Raskaiden heinä- ja olkipaalien siirtelyyn paikasta toiseen on avantilla helppoa. Sen avulla jaetaan myös heinät päivisin ulos tarhoihin. Hevosten kanssa eivät työt lopu, joten askelia kannattaa säästää siellä missä se on mahdollista. Talvisin meillä on karsinoissa paksut olkipatjat, joiden tyhjentäminen on helppoa Avantin avulla täysin koneellisesti, kun näppärän koneen mahtuu ajamaan sisälle talliin.

Merkittävä uudistus ratsastuskoulun toiminnassa on ollut ratsastustuntien varaus- ja maksujärjestelmän siirtyminen Hopotiin. Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan Hopotia pidettiin hyvänä palveluna, ja sen katsottiin tuovan joustavuutta tuntien varaamiseen. Se helpottaa myös työntekijöiden arkea, kun ei tarvitse jatkuvasti olla vastaamassa puhelimeen tai sähköposteihin. Hevosjako voidaan toteuttaa kätevästi netin kautta ja hevosten käyttöastetta on helppo seurata, mikä lisää myös hevosten hyvinvointia. Hopoti on myös tärkeä tiedotus- ja viestintäkanava. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan se on seuratuin viestintäkanavamme tällä hetkellä. Suomessa suunniteltu ja kehitetty Hopoti tarjoaa monenlaisia arkielämää helpottavia nykyaikaisia parannuksia.

 

Työntekijöidemme hyvinvointi on huomioitu muutenkin, kun vain työn koneellistamisella. Meillä on säännölliset työajat ja ylitöitä kertyy vain harvoin. Tallissa on työntekijöille viihtyisät wc- ja taukotilat. Silloin tällöin kutsumme työntekijät myös syömään meille kotiin. Yhdessä ruokailu lisää yhteisöllisyyttä, samalla on mukava vaihtaa kuulumisia.

Meille on tärkeää pysyä ajan tasalla ja seuraammekin aktiivisesti hevosalan uusimpia keksintöjä. Työntekijöiden hyvinvointi on hyvän asiakaspalvelun kulmakiviä, ja myös työntekijälle on hyödyllistä oppia käyttämään erilaisia laitteita. Ne lisäävät niin työntekijöiden kuin hevostenkin hyvinvointia ja sitä kautta tuovat mukavuutta – mikä kaikkein tärkeintä – myös asiakkaille.