Vakuutukset

Punkin talli ei vakuuta oppilaitaan. 

Suomen Ratsastajainliiton jäsentallina ja laatutallina velvollisuutemme on kuitenkin huolehtia, että kaikilla ratsastajilla on kattava vakuutus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilla toimintaamme (ratsastustunnit, ponikoulut yms.) säännöllisesti osallistuvilla tulee olla voimassaoleva Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenyys tai  Green Card / Green Card plus –kortti.

SRL:n vakuutus on hyvä ja hevosharrastajien tarpeisiin nimenomaan suunniteltu, ja se on voimassa kaikilla liiton jäsentalleilla. Harrastuksen säännöllisyys on rajattu niin, että säännöllinen harrastaja ratsastaa (tai osallistuu muuhun tallilla järjestettyyn toimintaan) vähintään 3 kertaa kuukaudessa.

Meillä, kuten kaikissa muissakin  SRL:n jäsentalleissa, satunnaisratsastajat on vakuutettu samanlaisella vakuutuksella kuin seuran jäsenet ja Green Card/Green Card Plus -harrastajat, mutta satunnaisvakuutus ei ole voimassa harrastukseen välittömästi liittyvillä matkoilla. Satunnaisratsastajiksi voidaan laskea esim. alkeiskurssilaiset, leiriläiset, kokeilijat, yritysryhmät ja talutusratsastukseen osallistuvat.

Jäsentallien vapaaehtoistyöntekijät (talkoohenkilöt) on vakuutettu omalla vakuutuksella, jonka vakuutusehdot ja vakuutusmäärät ovat yhtenevät satunnaisratsastajien vakuutuksen kanssa. Vakuutus on voimassa talkootöissä sekä tapahtumissa

Tallimme yhteistyöseurana toimii Loimaan Ratsastajat ry,  https://loira.seura.info/  ja suosittelemmekin kaikille lämpimästi liittymistä seuraan.

Lisätietoa löydät alla olevista linkeistä tai kysymällä lisää henkilökunnalta.

https://www.ratsastus.fi/ratsastamaan/tule-mukaan-toimintaan/

SRL:n jäsenen urheiluvakuutus

Jos ratsastajalla tai ponikouluissa / muussa tallin järjestämässä toiminnassa käyvällä ei ole SRL:n vakuutusta eikä oma vapaa-ajan tms. vakuutus korvaa tapaturman sattuessa, ei Punkin talli ole velvollinen korvaamaan tapaturman kustannuksia. 

Kun sinulla on SRL:n vakuutus:

Vahinkotilanteissa ota yhteys vakuutusyhtiöön näiden sivujen kautta: https://www.ratsastus.fi/jasenelle/lahitapiolan-urheiluvakuutus/, josta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen.

Huomioi, että vakuutus vaatii aina lääkärikäynnin.

Putoamistilanteissa kannattaa aina käydä lääkärissä tarkistuksessa.  Uusi ratsastuskypärä tms. korvattava varuste on hankittava kahden kuukauden sisällä onnettomuudesta.